Halvor Hoddevik

Halvor Hoddevik, arbeidende styreleder i Rann Rådgivning as, og Richard Priestley, professor, instituttleder ved Institutt for finans, Handelshøyskolen BI