DN har fått innsyn i hva Nav har utbetalt til de seks mest brukte konsulentselskapene siden Nav ble opprettet. Accenture er det selskapet Nav bruker desidert mest. Totalt har Accenture levert ikt-systemer, prosjektstyring og rådgivning for tre milliarder kroner.

– Det er en høy sum, men det er altså i løpet av åtte år, sier Nav-sjef Joakim Lystad.

Accenture har de siste årene inntil 2013 hatt en årlig omsetning på rundt 1,6 milliarder kroner. Satt opp mot regningene det har sendt til Nav, må momsen trekkes fra. Likevel har Nav stått for nesten en femtedel av alt arbeidet Accenture gjør i Norge.

Pensjonsreformen

– All samhandling med konsulentselskaper er regulert gjennom avtaler hvor oppdraget er spesifisert. Halvparten av beløpet er tilknyttet Pensjonsprogrammet, som ble avsluttet i 2011, etter seks års drift, sier Lystad.

Accenture skriver til DN at det sammen med andre leverandører over de siste årene blant annet har hjulpet Nav med et bredt spekter av prosjekter, herunder pensjonsreformen og uførereformen. Dette har vært omfattende reformer som er levert innenfor avtalte tids- og kostnadsrammer, påpeker Accenture.

– Vi er stolte av å ha hjulpet Nav med å få en verdensledende alderspensjonsløsning som har fått internasjonale utmerkelser, sier kommunikasjonssjef i Accenture, Georg A. Huus.

Valgte program fra Accenture

Ett av oppdragene Accenture har hatt inntil sommeren 2014, er topplederrådgivning til Nav-sjefen for 1,5 millioner kroner. Da Joakim Lystad våren 2013 oppdaget at etatens store moderniseringsprogram ikke gikk som planlagt, hentet han inn Accenture for å få råd om hva han skulle gjøre.

Resultatet ble at pensjonsprogrammet Pesys, som Accenture har vært sentrale i å utvikle, ble valgt som løsning for den nye uførereformen, i stedet for en helt ny it-plattform. Samtidig valgte Lystad å legge ned moderniseringsprogrammet som eget prosjekt.

På spørsmål om Accenture kan ha tjent på å gi topplederrådgivning i en beslutningsprosess der de selv hadde egeninteresser, svarer Joakim Lystad:

– Accenture tapte på at vi nedskalerte og replanla, mens de kan ha tjent noe på at vi besluttet å bygge videre på en løsning de tidligere hadde vært sentrale i å utvikle.

Georg A. Huus sier Accenture ikke kommenterer kommersielle forhold knyttet til kunder, og viser til Navs svar.

– Accenture har under sine kontraktsforhold med Nav overholdt gjeldende avtaler og regelverk, inkludert relevante habilitetsregler, legger han til.

Advarte

Navs egen anskaffelsesseksjon varslet om at det kunne innebære et habilitetsproblem at Accenture ga topplederrådgivning på et område som kunne påvirke deres eget selskap. Den anbefalte ny utlysning av rådgivningsoppdraget, siden Accenture også var leverandør i moderniseringsprogrammet, har VG tidligere skrevet.

«Anskaffelsesseksjonen har pekt på at oppdraget (...) må justeres på grunn av habilitetsutfordringer og gitt råd blant annet om at Accenture må markere at de har partsinteresser dersom man likevel gjennomfører oppdraget», heter det blant annet i en rapport fra Navs internrevisjon som DN har fått tilgang til.

Også et eksternt kvalitetssikringsbyrå, A2, vurderte habiliteten. «Vi har stor forståelse for at Nav i denne situasjonen velger en løsning hvor en leverandør blir benyttet i flere roller, men mener at det på lengre sikt vil være uheldig å gjøre seg for avhengig av en leverandør (i denne sammenheng Accenture)», skrev A2 blant annet i sin rapport.

Også i en rapport om moderniseringsprogrammet fra Navs internrevisjon, er en av erfaringene knyttet til habilitetsutfordringer.

«Habilitetsrisikoer når samme konsulent blir brukt i for mange roller (bestille, levere og styre) ble en utfordring å håndtere innenfor gjeldende regelverk», heter det i rapporten. Rapportene konkluderte i hovedsak med at lover og regler er fulgt.

Nav-sjef Lystad viser til at valget av Accenture som rådgiver da moderniseringsprogrammet ble endret, skyldtes liten tid.

– Vi foretok avbøtende tiltak knyttet til deres rolle, og endringsforslagene vi kom frem til ble kvalitetssikret eksternt og av internrevisjonen, sier han.

– Vi har vært påpasselige med å få vurderinger av habilitetsforhold. Internrevisjon og eksterne har vurdert dette. For Nav er det viktig at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag og må bruke de leverandørene som på best mulig måte kan bidra til dette, sier Lystad.

Egeninteresser

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener påpekningene fra Navs internrevisjon er sentrale.

– Det er viktig å passe på habiliteten, så selskaper ikke gir råd der de har egeninteresser, sier Foss.

Han mener Nav bør kunne gi et klart svar på om Accenture kan ha tjent økonomisk på dobbeltrollen de hadde som leverandør til moderniseringsprogrammet og topplederrådgiver.

– Jeg synes det er et ansvar for ledelsen å gi et godt svar på det, eller for departementet til å følge opp, når internrevisjonen har påpekt dette, sier Foss, som åpner for å se nærmere på Accentures rolle: – Jeg kan ikke utelukke at Riksrevisjonens årlige regnskapsrevisjon for 2014 vil se nærmere på det, sier Foss.

DN har vært i kontakt med Capgemini, Visma (tidligere Sirius), Steria og Bekk Consulting, som er blant de seks mest brukte konsulentfirmaene i Nav. Ingen av dem ønsker å kommentere saken. IBM skriver at selskapet har levert konsulenttjenester til Nav som i hovedsak er knyttet til videreutvikling og vedlikehold av tre av Navs systemer som er i produksjon, samt en elektronisk arkivløsning.

– Gjennom disse kontraktene har det også vært utført noe bistand knyttet til blant annet moderniseringen av systemene. I tillegg har IBM bidratt med spesialistbistand til ikt-avdelingen. Under HR-rammeavtalen for forrige periode er det også utført dokumentasjonsarbeid, sier Otto Backer Solberg i IBM.

Les mer om problemene i Nav:

Nav-sjefen sendt på lederkurs dnPlus   (krever innlogging)

Kontrollkomiteen krever å få se Navs kontrakter  

Nav gir egen konsulentbruk stryk dnPlus (krever innlogging)

Nav-konsulenter i årevis dnPlus (krever innlogging)

Ble advart om høy risiko dnPlus (krever innlogging)

- Hvordan kunne dere sitte å se på at det gikk så gæli  

Må inn på teppet dnPlus (krever innlogging)

Krever svar på hvor 700 Nav-millioner har blitt av - Hvordan kunne dere sitte å se på at det gikk så gæli

Nav hardt ut mot Hornes pappaperm dnPlus (krever innlogging)

Krevde mindre detaljstyring dnPlus (krever innlogging)

Gir Nav detalj-instruks dnPlus (krever innlogging)

- Jeg forventer at Nav leverer

- Nav ligger langt etter planen dnPlus (krever innlogging)

Halvparten av de it-ansatte i Nav er innleid

- Uforholdsmessig mye administrasjon for små oppgaver

Sier hun ble beskyldt for å tie om 800 mill.  

«Umenneskelig press» dnPlus (krever innlogging)

- Utsatt for et umenneskelig press  

Kaller Nav-sjefen inn på teppet

- Det holder ikke bare å si ifra når det går skikkelig galt (krever innlogging)

Viktigere enn bråk fra Brekk dnPlus (krever innlogging)

– Sløsing av offentlige midler dnPlus (krever innlogging)

Betaler for tjeneste som ikke brukes dnPlus (krever innlogging)

Kritiserer McKinsey-bruk i Nav

Politikken stanger i Nav dnPlus

Regjeringsløfte må stå i Nav-kø dnPlus (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.